Tag Archives: ukulapha
December 5, 2012

uDlalisana Khambule uchaza ngokulapha kwendabuko nenkolo yobuKrestu


uJohnson Dlalisana Khambule, Inyanga futhi uyisangoma uchazela uXolani Magwaza ngobudlelwano phakathi kokulapha kwendabuko nenkolo yobuKrestu

December 5, 2012

uDlalisana Khambule no Xolani Magwaza

UDlalisana Khambule uyisangoma futhi uyinyanga, lapha ubhulela uXolani Magwaza