December 21, 2012

Izithombe zomlando zomndeni waka Gumede

Zihlanganiswe uMwelela Cele (umlando ogciniwe womndeni)