December 12, 2012

Ikhaya lika Lindley – okwasala

Lokhu izicucu zekhaya lokuqala lika Daniel no Lucy Lindley eNanda (eMzinyathi). Isithombe somuzi siyatholakala kwincwadi ka Lewis Grout ka 1864, eneshloko esithi “Zulu-Land: or Life Among the Zulu-Kafir of Natal and Zululand South Africa.”