July 1, 2013

Ndo Nyembezi- Inanda Seminary

U-Ndo Nyembezi wayengumfundi eNanda Seminary , 1975-1980. Ingxoxo ephakathi kwakhe no Meghan Healy yenzelwa eThekwini ngomhlaka 16 kuMbasa 2009, eyingxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project.  http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: nyembezi_ndo