December 18, 2012

uMaggie Dhladhla usivakashisa eSizimisele Development Trust

Maggie Dhladla usivakashisa eSizimisele Development Trust

Zulu summary:
uMaggie Dhladhla wase Sizimisele Development Trust uchaza kabanzi ngezinhlelo zabo. Usebenzisana nomphakathi wase Nanda, usebenza nomama abenza imisebenzi yezandla futhi kukhona nezinye izinhlelo eziningi ukusiza umphakathi.