March 25, 2013

Mabel Christofersen – Inanda Seminary

U-Mabel Christofersen wayenguthisa eNanda Seminary, kusukela ngonyaka ka-1946, kuya kunyaka ka-1980.Cindezela lapha: Christofersen

Ingxoxo ivela ku Meghan Elisabeth Healy, iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/), yokulungiselela incwadi ka-Healy, enesihloko esithi; A World of Their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press).