September 25, 2013

Lindelile Jojo – Amaphosta e-eNanda online

IMG_1170

Lindelile Jojo

poster-A3

amaphosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 U-Lindelile Jojo uqophe amaphosta e-eNanda online.

Akushilo  ngempilo yakhe:

Igama lami nguLindile Jojo. Ngivela e-Eastern Cape Province,  kwi dolobha elincane elibizwa ngokuhi i- Mount Frere.  Ngifunde imfundo yami yamabanga aphansi namabanga aphakame khona. Ngesikhathi ngiqeda umatikelelstheni ngangicabanga ukuthi ngizoba unjinyela kodwa enhlizweni yami ngangithanda ukudweba nezebuciko. Omunye wothisha ababengifundisa emabangeni aphakeme wangitshela ngomkhakha wezobiciko obizwa ngokuthi i-fine arts njengoba wayebona izinto engangimudwebela zona.

 final flyer A5