July 1, 2013

Lauretta Ngcobo (nee Gwina)- Inanda Seminary

Lauretta Ngcobo (née Gwina) waye ngumfundi wase Inanda Seminary ngeminyaka ka 1945-1949.  Waba nengxoxo eThekwini no Meghan Healy, eyingxenye ye Inanda Seminary Oral History Project.  http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: ngcobo