July 11, 2013

Khanyisile Kweyama- Inanda Seminary

Khanyisile Kweyama wayengumfundi eNanda Seminary, 1976-1980. Ube nengxoxo no Meghan Healy eGoli, ngomhlaka 29 kuNhlaba 2010 Meghan Healy, leyo ngxoxo iyingxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project. http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: kweyama_1