December 12, 2012

Umndeni waka Gumede wase Nanda

Izithombe zivela kwizithombe zomndeni ezilondiwe. Zihlanganiswe ngu Mwelele Cele