Tag Archives: isintu
December 12, 2012

uDaliso Ndlovu ukhuluma ngokwelapha kwesintu

Daliso Ndlovu ukhuluma ngokwelapha ngokwesintu.

Zulu summary:

December 5, 2012

uDlalisana Khambule uchaza ngokulapha kwendabuko nenkolo yobuKrestu


uJohnson Dlalisana Khambule, Inyanga futhi uyisangoma uchazela uXolani Magwaza ngobudlelwano phakathi kokulapha kwendabuko nenkolo yobuKrestu