December 5, 2012

uDlalisana Khambule uchaza ngokulapha kwendabuko nenkolo yobuKrestu


uJohnson Dlalisana Khambule, Inyanga futhi uyisangoma uchazela uXolani Magwaza ngobudlelwano phakathi kokulapha kwendabuko nenkolo yobuKrestu