Tag Archives: Inanda Seminary
July 11, 2013

Khonzaphi Zimu (nee Nduli)- Inanda Seminary

Khonzaphi Zimu (née Nduli) wayengumfundi   eNanda Seminary kusukela ngonyaka ka -1965 kuya kunyaka ka-1969; bese waba nguthisha omkhulu ngonyaka ka -1999 nangonya ka-2000; bese waba nguthisha kusukela ngonyaka ka- 2000 kuya kunyaka ka- 2009. U-Meghan Healy waba nengxoxo naye, KwaMashu, KwaZulu-Natali, elungiselela i-Inanda Seminary Oral Heritage Project.  http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: zimu

 

July 11, 2013

Thandeka Dloti (nee Zama) – Inanda Seminary

U-Thandeka Dloti (née Zama) wayengumfundi eNanda Seminary ngonyaka ka- 1982 kuya kunyaka ka-1986. U-Meghan Healy waxoxosina naye eGoli ngomhlaka 2 kuNhlangulana 2009, elungiselela i-Inanda Seminary Oral History Project. http://scholar.harvard.edu/mehealy/ Cindezela lapha: dloti

July 11, 2013

Mandisa Zungu (nee Mesatywa), Nonhlanhla Khumalo & Rudo Mphasane – Inanda Seminary

Mandisa Zungu (née Mesatywa) wayengumfundi eNanda Seminary (1978-1982), Nonhlanhla Khumalo wayengumfundi eNanda Seminary (1979-1982), Ntombi Mngomezulu wayengumfundi eNanda Seminary (2002-2006) no Rudo Mphasane naye wayengumfundi eNanda Seminary (2006-2008). Babe nengxoxo no Meghan Healy ndawonye eKapa, ngomhlaka  4 kuNhlaba 2009, lengxoxo iyingxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project.  http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: khumalo_and_zungu_0

July 11, 2013

Khanyisile Kweyama- Inanda Seminary

Khanyisile Kweyama wayengumfundi eNanda Seminary, 1976-1980. Ube nengxoxo no Meghan Healy eGoli, ngomhlaka 29 kuNhlaba 2010 Meghan Healy, leyo ngxoxo iyingxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project. http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: kweyama_1

July 11, 2013

Lungi Mkhize Kwitshana- Inanda Seminary

U-Lungi Mkhize Kwitshana wayengumfundi eNanda Seminary, 1976-1980. Ube nengxoxo no Meghan Healy eThekwini ngomhlaka 5 kuNhlangulana 2010, lengxoxo iyingxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project. http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: kwitshana_lungi_mkhize_0

July 1, 2013

Ndo Nyembezi- Inanda Seminary

U-Ndo Nyembezi wayengumfundi eNanda Seminary , 1975-1980. Ingxoxo ephakathi kwakhe no Meghan Healy yenzelwa eThekwini ngomhlaka 16 kuMbasa 2009, eyingxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project.  http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: nyembezi_ndo

July 1, 2013

Mamsie Ntshangase- Inanda Seminary

U-Mamsie Ntshangase wyengumfundi  eNanda Seminary , 1977-1981. U-Meghan Healy waxoxisana naye eThekwini, kumhlaka 12 kuNhlangulana 2010, leyo ngxoxo iyingxeneye ye-Inanda Seminary Oral History Project.   http://scholar.harvard.edu/mehealy/

 

Cindezela lapha: ntshangase