October 12, 2012

Ebuhleni

Ngesikhathi isonto lakwaShembe lidabuka ukuphumelela ukulwa ngo 1970s Ebuhleni,  ifulethi iHilltop indawo eduze noMzinyathi waterfall, kwaqala u-Amos Shembe njengomphathi njengoba leli sonto selingeleningi.