Tag Archives: Daliso Ndlovu
December 12, 2012

uDaliso Ndlovu ukhuluma ngokwelapha kwesintu

Daliso Ndlovu ukhuluma ngokwelapha ngokwesintu.

Zulu summary:

December 7, 2012

uDaliso Ndlovu usitshela ngokubaluleka kwembuzi kusiko lama Zulu

uDaliso Ndlovu ukhuluma ngokubaluleka kwembuzi kwisiko lwesiZulu  (in English)

Zulu summary: Kwamasiko esiZulu, imbuzi enye yezilwane esetshenziswayo  ukuxhumana namadlozi. Iyahlonyishwa futhi ibalulekile imbuzi mekenziwa imisebenzi yesiZulu.