Tag Archives: Amos Shembe
December 7, 2012

Izithombe zomlando ka Gandhi

Zivela ku Ela Gandhi. Copyright: Killie Campbell Collections

October 12, 2012

Ebuhleni

Ngesikhathi isonto lakwaShembe lidabuka ukuphumelela ukulwa ngo 1970s Ebuhleni,  ifulethi iHilltop indawo eduze noMzinyathi waterfall, kwaqala u-Amos Shembe njengomphathi njengoba leli sonto selingeleningi.