January 27, 2013

Amathuna amakhosi esizwe samaQadi

Indawo yaseMzinyathi yilapho khona isizwe samaQadi sazinza khona kusaqala iminyaka yama- 1800. Sihlubuka esiZweni samaZulu ngwenxa yolaka lweSilo uDingane. . Inkosi yamaQadi inokomkhulu (isigodlo) layo lapha eMzinyathi.