Archive by Author
December 11, 2012

Amasiko & Amagugu

iNanda iyingxenye yamasipala weTheku kungamakhilomitha angamashumi amabili nanhlanu (25) ukusuka edolobheni eThekwini, kodwa ngenxa yesimo sayo sokubanobukhaya, uthola ukuthi amasiko amaningi esiZulu asenziwa khona. Kulendawo kusekhona abanolwazi ngamasiko esintu, izinkolelo, nemikhuba okuningi kwako kungaheha izivakashi. Yize kunjalo akuwona wodwa amasiko esiZulu akhona kulendawo. eNanda ihlale njalo iyindawo lapho ungathola khona amasiko ezinhlanga ezehlukene futhi amanye awo asexubene; lendawo yehluke ngokuthi yakheka ngendlela yokuthi kubekhona ukulumbana kwamasiko ehlukene.

November 8, 2012

uMlando kaJohn. Langalibalele Dube

Edna Thulekile Ncala wakhulela kumndeni wakwaJohn L.Dube, Ohlange, usixoxela ngakukhumbulayo.

Lalela isiqopha mazwi: Edna Ncala

Okunye ngomlando ka John L. Dube

Ingxoxo no Lulu Dube

Enye ingxoxo noLulu Dube