Mar 11

IWoza eNandaUrban Trail- ukulawula uhambo lwezikhulu

by in Ezokuvakasha, Umphakathi

Muva komhlangano wokugcina wekomiti elikhulu wonyaka, ukulawulwa kohambo lwezikhulu ezibalulekile zephrojekthi ye-urban trail yahlelwa nge-8 kuZibandlela ku-2014. Ukufaka abahlanganyeli, kwakungothisha bezikole eziseduze, amalunga eSAPS, umphakathi oseduze, i-INK ezokuvakasha ne-Durban Green Corridor. UGary Cullen wamukela futhi wachazela nezikhulu. Abahlanganyeli bona babehlukaniswa ngamaqembu amabili, elokuqala lalilawulwa uMlungisi Mthembu, elinye uThabo Zulu esizwa uSanele Mvuyane. Ngokuqhubeka, izincazelo zanikwa abanandisi basendaweni izindlela zokubuka izinto Kanye nezibonelo zokudla kanye neziphuzo. Ngesikhathi sikancibilijane, iDurban Tourism yakhiqiza iphepha elifaka ukulawula izindlela zohambo eWoza eNanda Urban Trail.

 

 

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *