Mar 11

I-Woza eNanda urban trail yahlanzekwa zingu 15 kuLwezi ka-2014

by in Umphakathi

Ukulungiselela ukuhamba kwezikhulu ze-Woza eNanda urban trail, ikhampeyini yokuhlanza yahlelwa ngezi-15 kuLwezi ku-2014. IDurban Green Corridor (DGC) ihlangene ne-Arise & Shine ne Junior Classic F.C. ingxenye yendawo yonke ye-Trial phakathi ko-Ohlange ne Phoenix Settlement yatholwa yilo mphakathi, uqhutshwa ukuhlanzeka. IJunior Classic F.C yayimelwe ngabadlali aba-22 nokhoshi aba-2, uZamokuhle Mnqayi noThubelihle Mnqayi. I-Arise & Shine yayimelwe uFaniza Mbambo, uSfiso Dlamini noLuyanda Mpisi neDGC eyayimelwe uViwe Nkungu, Mlungisi Mthembu noSanele Mvuyane. Izingane zazinikwa amagilavu avikelayo enani eli-70 lezikhwama zikatoti, eziningi ezigcwala ngamahora ambalwa.

 

Sanele Mvuyane

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *