Feb 04

Izitshalo eWoza eNanda Walking Trail

by in Amasiko & Amagugu, Ezokuvakasha, Umphakathi

Kusanezindawo ezinkulu eziluhlaza eNanda futhi iWoza eNanda Walking Trail isebenzela ikakhulukazi ngasemfuleni noma eduzane kwezindawo zezithelo endaweni encane. Njenge zitshalo esizithandayo ziyatholakala la. Ezinye zisentshenziselwa izihloso zokwakha amakhambi noma zihlanganiswe nesiko nangezinkolelo. Kodwa kunezitshalo ezigugulekile okufanele zinakwe noma zigugulwe.

Umbheki wethe wezitshalo, uLindani Zuke, unika izincazelo kodwa uyacelwa ukuba ufake ulwazi lwakho ngokuphawula ezansi noma ngemeyili kuthina ku enanda online@gmail.com. Tshela thina amagama ezihlahla ezihlukahlukenengesi Zulu futhi ukuthi umphakathi uzisebenzisela ukwenzani. Ungasishayela imeyili isithombe sesitshalo nesihlahla sakho.

Ungathola ulwazi ngosiko lomphakathi eWoza eNanda Walking Trail futhi ulandele ngomsebenzi esiwenzayo ngentuthuko ezayo.

 

IZIHLAHLA NEZITSHJALO ZEMVELO

Isihlahla sehlathi

Igama lokufika: i- Harpephyllum Caffrum

Igama lesi Zulu: umganu

Umganu uhlanganiswa nokuheha owesifazane ukuba ashade. Indoda ingalungisa ingxenye yamaqembe alesi sihlahla futhi awafake emzimbeni wobuso bakhe.

IMG_7998

 

 

 

 

 

 

 

i-misty plume bush

igama lokufika: i-Tetradenia riparia

igama lesi Zulu: iboza

Abantu bomphakathi basebenzisa lesi sihlahla ukwakha ikhambi lomkhuhlane. Buka okuningi ngalesi sihlahla kwi bogi Ulwazi.

IMG_8029

 

 

 

 

 

 

 

 

Isihlahla esinamaqembe amakhulu

igama lokufika: i-ficus lutea

igama lesi Zulu: umkhiwane

IMG_8138

 

 

 

 

 

 

 

Ubhanana wehlathi

igama lokufika: i-strelitzia Nicolai

IMG_8207

 

 

 

 

 

 

 

Ipaperbark thorn      

Igama lokufika: I- Acacia sieberiana common- paperbark thorn

Igama lesi Zulu: Umkhamba

IMG_8244 IMG_8245

 

 

 

 

 

 

i-ipomea

igama lokufika: i-ipomea Cairica

igama lesi Zulu: umaholwana

IMG_8243

 

 

 

 

 

 

 

I kei aphula

Igama lokufika: i- Dovyalis caffra

IMG_8171

 

 

 

 

 

 

 

 

IZIHLAHLA ZAMAFULUTHI NAMA VEJI

 Isihlahla somango

IMG_8049

 

 

 

 

 

 

 

Isihlahla samapetshisi

Igama lokufika: i-prunus persica

Igama lesi Zulu: umpetshisi

IMG_8166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amadumbe

Igama lokufika: i- Colocasia esculenta

IMG_8217

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUHLANGANA NOKUGUGULWA KWEZIHLAHLA EZIHLANGENE

Okunyanyisayo, izihlahla eziningi ezihlangene, ezinye ziyingozi kubantu nasezilwaneni ezikhula eNanda. Izihlahla ezizimilelayo zidinga amanzi amancane, ziyagcinwa ezinye ziyasuswa endaweni lapho kuzofakwa khona izinto ezizosebenzela umphakathi.

Ngokwe Conservation of Agricultural Act (CARA 1983) izihlahla ezizimilelayo zichazwa ngezindlela ezintathu

Indlela 1: ukuguguleka okukhulu, kufanele kususwe kanye nezihlahla ezizimilelayo.

Indlela 2: ezingajwayelekile kodwa ezibalulekilezingatshalwa kodwa ngesivunywelwano.

Indlela 3: zingagcinwa, kodwa akufanelekile ukuba ziphindeke.

 

Insangu magojwana

Igama lokufika: I-parthenium hysterophorus

Igama lesi Zulu: umbulalazwe

IMG_8150

 

 

 

 

 

 

 

Imbali yase mexico yelanga

Igama lokufika: i-lithonia diversifolis

 IMG_7980

 

 

 

 

 

 

 

Isihlahla sekinati

Igama lokufika: I-senna didymobotrya

IMG_8202

 

 

 

 

 

 

 

I-Spanish reed

Igama lokufika: Arundo donax

IMG_8212

 

 

 

 

 

 

 

INapier Foddor noma utshani Bendlovu

Igama lokufika: i-Pennisetum purpureum

IMG_8204

 

 

 

 

 

 

 

I-Syringa

Igama lokufika: IMelia azedarach

Igama lesi Zulu: umsilinga

IMG_8137

I-Oeander emthubi

Igama lokufika: I- Thevetia peruviana

IMG_8192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Indian shot

Igama lokufika: I-Canna indica

IMG_8198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISingapore daisy

Igama lokufika: I-Sphagneticola trilobata

IMG_8213

 

 

 

 

 

 

 

I-Butterfly orchid tree

Igama lokufika: I-Banhinia purpurea

 

IMG_8139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Jambolan

Igama lokufika: I- Syzygium Cumini

Igama lesi Zulu: umdoni wesilungu

IMG_8232

 

 

 

 

 

 

 

Isihlahla sophepha sase Brazil

Igama lokufika: I- Schinus terebinthifolius

IMG_8230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Large Cocklebur

Igama lokufika: I-Xanthium Strumarium

IMG_8216 

 

 

 

 

 

 

 

I-Balloon Vine

Igama lokufika: I-Cordiospermum grandiflorum

IMG_8199

 

 

 

 

 

 

 

Usandanezwe

Igama lokufika: I-Chromolaena odorata

Igama lesizulu: Usandanezwe

IMG_8195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izimpande zika woyili

Igama lokufika: I- Ricinus communis

IMG_8185

 

 

 

 

 

 

\

I-Agaratum

Igama lokufika: I- Ageratum conyzoides

IMG_8188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbhangabhanga

Igama lokufika: I – Solanum mauritianum

Igama lesi Zulu: umbhangabhanga

IMG_8162

 

 

 

 

 

 

 

 Ifulemi lika Nandi

Igama lokufika: I –Spathodea campanulata

IMG_8154

 

 

 

 

 

 

 

I –Goosefoot

Igama lokufika: I –Syngonium podophyllum

IMG_8156

 

 

 

 

 

 

 

I –Barbados gooseberry

Igama lokufika: I –pereskia aculeta

IMG_8148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U- four o’clock

Igama lokufika: I –mirabilis jalapa

IMG_8140

 

 

 

 

 

 

 

Ihlanganiswe ngu Sabine Marschall, enikwa ngu Lindani Luke (umbheki wezihlahla we Durban Green Corridor) ngezi 31/01/14.

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *