Sep 02

Inanda Heritage Route – School Challenge (imiqophiswane wezikole eyenzelwi ezindaweni ezingamagugu ase Nanda)

by in Umphakathi

Cindezela lapha :Woza eNanda School Challenge Report

Isiqeshana : Imiqophiswane yezikole ebizwa ngokuthi i-Woza eNanda School Challenge, iwuhlelo lomnyango wezokuvakasha wase Thekwini (Durban Tourism), izikole zase Thekwini zavakashela izindawo ezingamagugu ase Nanda (Inanda Heritage Route). Bekuba izikole ezintathu ngosuku, abafundi abangamashumi amabili kwisikole ngasinye ( abafundi abangashumi ayisithupha ngosuku bese bephelele) abafundiĀ  baka-grade 12 bodwa abebeyingxenye yaleli hlelo. Kwimiqophisano eyahlukene abafundi bebesebenza ngamaqembu. Lolu hlelo lufundise abafundi ngamagugu ase Nanda kanye nokusebenzisana ngamaqembu.

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *