Jul 11

V.K Govender – Inanda Tea Estate

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

V.K.Govender

V.K Govender

Ingxoxo no Mnu. V.K. Govender emayelana ipulaza eyayingeyakhe eNanda Tea Estate. Ingxoxo ihlelwe ngu Arisha Govender, 13 kuNhlangulana 2013.

U-Mnu. V.K. Govender wazalwa ngonyaka ka 1932, eTea Estate, eNanda. Usixoxela ngakhumbulayo ngezikhathi ezadlulayo eNanda, esahlala epulazini lakubo, ekungelakhe nanamhlanje. Leli pulaza selineminyaka eyikhulu kungelo mndeni wakubo. Isikole saka Moonsamy (waye funda kuso emabangeni aphansi) yayikhiqiza othisha abasezingeni eliphezulu. Lona umsebenzi awenza kwaze kwaba unyaka ka 1992. Kulowo nyaka wathatha umhlala phansi bese wafuna ukubuyela kwipulazi lakubo eTea Estate, eNanda. Ngaleso skhathi ipulaza lakhe laligcwele imijondolo. Wawulelwa umhlaba wakubo imnyaka eyishumi, wagcina eseyitholile. Ukhumbula umfowabo kuwuyena umphathi wendawo, ipulazi belisebenzela eVerulam, ngakho-khe abazange bathinteke ngesikhathi kunezimpi. Kodwa bezwa ukuthi izimpi zenzeka kwizindawo zase Nanda ezingezansi (10-12km). Kodwa babenovalo, bezwa ukuthi izimpi zizoqhubeka bavele basuku bayohlala kwenye indawo. Emuva kukuthatha umhlala phansi, ubuyekele endaweni yakubo, uzama ukubuyisela ipulaza, esimeni esasiyilo kuqala. Uthi, kunempilo enhle eNanda futhi kunabantu abalungile.

Arisha Govender

Arisha Govender

Arisha Govender

Ingxoxo ihlelwe ngu Arisha Govender, ngomhlaka  17 kuNhlaba 2013.

 

 

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *