Jul 11

S. ‘Bobby’ Kisten – Inanda Tea Estate

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Bobby Kisten

Mr. S. Booby Kisten

Ingxoxo no Mnu. S. ‘Bobby’ Kisten

emayelana nepulazi lika V.K. Govender, i-Inanda Tea Estate.

U-Mnu. Kisten uphindela emuva kwizinto azikhumbulayo ngezikhathi ezadlulayo, ngesikhathi enikezwa igama elithi “Bobby”. Leligama walinikezwa ngu Mnu. Olive Warner owayevela eLondon, wasungula isikole eTea Estate, eNanda. Ngonyaka ka 1940, uhulumeni wa-Moonsamy waxhasa ukwakhiwa kwesikole eTea Estate, sakhiwa amaNdiya endawo. U-Bobby waye ngomunye wabafundi bokuqala ukufunda kulesisikole. Waqhubeza imfundo yakhe, wafundela ukuba nguthisha bese waba nguthisha omkhulu. Bese waba ingxenenye yenhlangano yezemidlalo yesikole. Abantu bavela, babamba iqhaza ekuthuthukiseni isikole sika Moonsamy. Kwakuyisikole sokuqala esigqugquzela amasiko, ngomculo nangokudansa. Babenesikole se-Tamil esasiba nemicimbi yezenkolo, lapha abafundi babehamba kuzindawo ezahlukile zase Nanda. Umndeni wakubo wawunepulazi eNanda, yena kwakumele anakekele izilwane zakubo (izinkomo, izimbongolo, nezinye). Uthi u-Bobby iTea Estate indawo enhle kakhulu enesizotha futhi eyamukela abantu.

Ingxoxo ihlelwe ngu Arisha Govender, ngomhlaka 13 kuNhlangulana 2013

 

Arisha Govender

Arisha Govender

Arisha Govender

 

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *