Jul 11

Pamela Dube, Siphokazi Koyana, Nomsa Makhoba, Nozizwe Maneli & Vuyo Mcwaiba – Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Pamela Dube (wayengumfundi eNanda Seminary, 1980-1984); Siphokazi Koyana (wayengumfundi eNanda Seminary 1981-1985); Nomsa Makhoba (wayengumfundi eNanda Seminary 1981-1985); Nozizwe Maneli (wayengumfundi eNanda Seminary 1981-1985); and Vuyo Ncwaiba (wayengumfundi eNanda Seminary 1984-1985), babe nengxoxo no Meghan Healy eGoli ngomhlaka 1 kuNhlangulana 2009, lengxoxo iyingxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project. http://scholar.harvard.edu/mehealy/

Cindezela lapha: dube_koyana_makhoba_maneli_ncwaiba

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *