Jul 11

G.K Govender – Inanda Tea Estate

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Arisha Govender

Arisha Govender

 

Mr G.K. Moodley

Mnu. G.K Govender

 

Ingxoxo no Mnu. G.K Moodley, epulazini lika Mnu. V.K Govender, eNanda Tea Estate

U-Mnu. Moodley ukhuluma ngemfundo yakhe, emabangeni aphansi esikoleni sika Moonsamy eTea Estate, eNanda. Waqhubeza imfundo yakhe eTongaat, imfundo yamabanga aphakeme. Abantu babegibela izitimela. Wazibona enehlanhla njengoba abanye othisha babemugibeza ukuya eTongaat. Wasuka lapho wayofundisa eSpringfield Park.  Bese waqhubeka nokufundisa kwizikole eziningi ezahlukile. Umndeni ka Mnu. Moodley unomhlaba eNanda (kusekela eminyakeni engamashumi amahlanu adlula), balima izithelo, umoba no bhanana. U-Mnu. Moodley unabafowabo abayishumi no dadewabo abathathu. Kundawo akhulela kuyo, bonke abantu babephathana njengo mndeni. Udlulisa ukubonga kubazali ababamba iqhaza ekwakheni izikole nalabo abenza umehluko ezimpilweni zabo, babenza ukuthi babe ilabantu abayibo namhlanje.

Umhleli wengxoxo: Arisha Govender, ngomhlaka 13 kuNhlangulana 2013

 

 

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *