Jul 04

eNanda Online logo design – Lisa Meintjies

by in News

eNanda Online Logo Smalli-logo ye eNanda Online yenziwe ngu Lisa Meintjies, ongumfundi wase Durban Universty of Technology (DUT), owenza unyaka wakhe wesithathu kwizifundo ze-Graphic Design, uwine umqophisano kubafundi abangamashumi amabili. Umfundi ngamunye wazama inhlanhla kodwa eka Lisa iphume phambili ngoba iyahambisana nalokhu obekudingeka futhi ayinabo ubukhazikhazi obuningi. Umhlobiso wayo uhambisana nomhlabisa ovame ukufakwa kwimisebenzi yezandla yesintu, okusebenza kakhulu kumkhakha wezokuvakasha futhi ikhombisa ukubaluleka komphakathi. Imibala esetshenzisiwe ihambisana nemibala yeNyuvesi yaKwaZulu-Natali (UKZN). Lokhu kukhombisa ukuthi i-eNanda online iyinxenye yemizamo ye-UKZN yokuxhumana nokusiza umphakathi.

Sabine Marschall

 kuNhangulana  2013

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *