Jun 07

Faka ibhizinisi lakho eNanda online!

by in Ezokuvakasha, News, Umphakathi

” Mawungekho kwi-internet, uxhumano oluyisizindalwazi, awaziwa noma awubonakali!”

Amabhizinisi amancane amaningi nezinhlelo zomphakathi  zaseNanda azikho kwi-internet, mhlampe ingoba abanayo imali noma abanawo amakhono nolwazi nge internet noma abanazo izindlela zokusebenzisa loluhlobo lokuxhuma noma ababoni ukubaluleka nendlela abangazuza ngayo ngokusebenzisa lendlela yokuxhumana.

I-eNanda online inikeza amabhizisi nezinhlelo zomphakathi zase Nanda, kakhulukazi laba abathinta ezokuvakasha, ithuba lokuba bazikhangise mahala. Ungathumela okubhalile okuyincazelo ngebhizinisi lakho, izinombolo zakho, izithombe nanoma yini ongathanda ukuthi sikwazi ngebhizinisi lakho. Ungasithinta nge e-mail : durbanenanda@gmail.com noma usithumelele ifax: 086 664 8458.

 

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *