Apr 29

Lindiwe ‘Sgubhu’ Boloyi (Gumede)- Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Lindiwe ‘Sgubhu’ Boloyi (Gumede) wayengumfundi e-Inanda Seminary  kunyaka k-1960 kuya kunyaka ka-1964.

Cindezela lapha: Lindiwe ‘Sgubhu’ Baloyi Interviewed by Meghan Elisabeth Healy.

Lengxoxo kaMeghan Healy no Lindiwe Boloyi iyinxenye Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/) yokulungiselela incwadi ka Healy enesihloko esithi ‘A World of Their Own’: A History of South African Women’s Education (UKZN Press), incwadi elanda ngomlanda wemfundo yabesifazane abamnayama eNingizumu-Afrika.

Ukuthola ulwazi ngobantu abathile, izinhlangano noma izindawo, cindezela kulama-link angezansi:

The Gumede Family (photos)

United Congregational Church of Southern Africa

Dr. Matsepe Casaburri

The Ohlange Institute University of Zululand – History Amanzimtoti’s Adams College

Child Welfare South Africa Transkei -SA History Online Mabel Christoferson

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *