Apr 12

Amaqhawe ase Nanda – Ingxoxo no Mnumzane P.S.N. ‘Two Boys’ Shandu

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Mnumzane Praiseworth Nkosinathi ‘Two Boys’ (Abafana Ababili) Shandu ukhuluma ngabanye abangamaqhawe ase Nanda.

Ukulalela ingxoxo, cindezela lapha:  eNanda heroes – Shandu

Ingxoxo ihlelwe ngu Sabine Marschall no Xolani Magwaza. eUCC eNanda, ku mhlaka 14 ku Nhlolanja 2013

 

Ngelwazi uluthe thuthu ngabanye balababantu, cindelzela ngenzansi:

American Board Mission

Thafamasi Congregational Church

Chief Albert Luthuli – SA History Online

Anton Lembede – SA History Online

Manto Tshabalala Msimang – SA History Online

Sibongiseni Dhlomo

John Langalibalele Dube

Metty Zulu

Inanda Post Office (Pictures)

The Qadi clan

Inanda Seminary

AWG Champion

The Bophela Family of Inanda mission

Mr. O.K Bophela

Bertha Mkhize – SA History online

The history of the ANC – SA History online

Links between Gandhi, Dube, Shembe and Inanda Seminary

This post is also available in: English

Tags: , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *