Mar 11

UJohn Medley Wood nedobo laseNanda

by in Amasiko & Amagugu, Umlando & Nesikukhumbulayo, Umphakathi

UJohn Medley Wood (1827-1918), ubaba webhothani KwaZulu Natali, eyatholwa iNatali Hebhariyamu futhi nguyena ekuqaleni owadala ingadi iBhothanikhi eThekwini. Nalapho wayengenakho ukuqeqesheka eBhothani. Waqoqa ngobuhlakani, wathola izinhlobo ezintsha zezitshalo futhi washicilela omningi umsebenzi wephiyano ezimpandeni zomphakathi. Izitshalo zakhe eziningi wayeziqoqa odobeni lwaseNanda, lapho owayenepulazi khona futhi ephusha isitolo sokuhweba. Izitsalo ezinye zethiwa amagama emuva kweNanda, kufaka igrassula inandensis, igladiolus inandensis, ipavetta inandanensis nethephrosia inandensi.

Isitayela sikaDavid sashicilela indaba kaWood empilweni yezitsalo.

John Medley Wood – The Father of KZN Botany

John Medley Wood’s Inanda

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *