Mar 22

Thomas Hawes nomlando ngomndeni waka Hawes

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ingxoxo no Andile Hawes, unguwomndeni waka Hawes, uxoxa ngemvelaphi yesibongo sakubo.

Cindezela lapho: Hawes

Ingxoxo ihlelwe ngu-Meghan Elisabeth Healy kanye no- Jeff Guy, Inanda, 21 ku Ndasa 2009.

Iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/) yokulungiselela incwadi ka-Healy enesihloko esithi; A World of Their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press).

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngabantu abathile, izindawo noma izinhlangano ezibhalwe zaqhakambiswa kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

Brief history of the Ngcobo people

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *