Mar 25

Thembekile Cybele Zondi – Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Thembekile Cybele Zondi wayenguthisha eNanda Seminary, kusukela kunyaka ka 1954, kuya kunyaka ka1982. Cindezela lapha: TC Zondi

Ingxoxo ivela ku-Meghan Elisabeth Healy. Iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/), yokulungiselela incwadi ka-Healy, enesihloko esithi- A World of Their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press).

Ukuthola kabanzi ngezinhlangano ezithile noma  izindawo ezibhalwe zaqhakambiswa kulegnxoxo cofa enye yalama “links” angezansi:

Inkamana College

Bantu Education – South African History Online

United Church Board for World Missions

The American Board of Missions

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *