Mar 22

Roger Aylard – Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Roger Aylard, wayenguthisha eNanda Seminary, kusekela ngonyaka ka 1968, kuya kunyaka ka-1970, bese ngonya ka-1970 waba ngithisha omkhulu, kwaze kwaba ngunyaka ka-1973. Cindezela lapha: Aylard

Ingxoxo ivela ku-Meghan Elisabeth Healy. Lengxoxo iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/), yokulungiselela inceadi ka-Healy, enesihloko esithi; A World of Their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press).

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngabantu abathile, izindawo noma izinhlangano ezibhalwe zaqhakambiswa kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

The United Church Board for World Ministries

Allepo College Syria – Wikipedia

Bantu Education – South African History Online

Steve Biko – South African History Online

Barney Pityana – South African History Online

The Phoenix Settlement

Alan Paton – South African History Online  

Edgar Brookes – South African History Online  

Mangosuthu Buthelezi –  South African History Online  

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *