Mar 25

Rev. B.K Dludla – Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Umfundisi B.K Dludla, wayengusihlalo we-Inanda Seminary Governing Council, kusukela kunyaka ka 1965, kuya kunyaka ka 1981. Cindezela lapha: Rev Dludla

Ingxoxo ivela ku-Meghan Healy, iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project, yokulungiselela incwadi ka Healy, enesihloko esithi; A World of Their Own. (http://scholar.havard.edu.mehealy/)

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngabantu abathile, izindawo, imicimbi/izigameko noma izinhlangano ezibhalwe zaqhakambiswa kulenkhulumo cofa enye yalama links angezansi:

Beatrice Street Church

United Congregational Church of Southern Africa – history

KwaZulu Homeland – South African History Online

The IFP – South African History Online

South African Council of Churches – history

Adams College – official website

Jan Hofmeyr School – Wikipedia

Bantu Education – South African History Online

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *