Mar 22

Dumisani Zondi- Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Dumisami Zondi, waba nguthishomkhulu omnyama wokuqala eNanda Seminary, ngonyaka ka-1974.

Cindezela lapha: Zondi

Ingxoxo ivela ku-Meghan Elisabeth Healy. Iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/) yokulungiselela incwadi ka-Healy, enesihloko esithi; A World of Their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press).

Thola ulonye ulwazi ngo: Dumisani Zondi

Ukuthola kabanzi ngabantu abathile noma izinhlangano ezibhalwe zaqhakambiswa kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

The Bambatha Rebellion – South African History Online

The Ohlange Institute

University of Fort Hare

Mary Kelly Edwards

United Church Board for World Ministries

KwaZulu – South African History Online

Mangosuthu Buthelezi – South african History Online

The Black Consciousness Movement

Steve Biko – South African History Online

SASO – South African History Online

History of the PAC- South African History Online

History of  the ANC – South African History Online

United Congregational Church of Southern Africa

Dr. Gumede (Pictures only)

Fatima Meer – Ulwazi Programme

Fatima Meer – Pictures

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *