Mar 25

Darlene Woodburn – Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Darlene Woodburn wayengumqondisi wekhwaya yase Nanda Seminary, kusukela kunyaka ka 1968, kuya kunyaka ka1973. Cindezela lapha: Woodburn

Ingxoxo ivela ku-Meghan Elisabeth Healy, iyinxenye ye Inanda Seminary Oral History Project, yenzelwa ukulungiselela incwadi ka Healy, enesihloko esithi; A World of their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press). http://scholar.havard.edu.mehealy/

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngezinhlangano ezithileĀ  noma abantu abathile ababhalwe/abaqhakambiswayo kulengxoxo cofa enye yalama “links” angezansi:

Allepo College Syria

Steve Biko – South African History Online

Strini Moodley

The history of SASO – South African History Online

Mangosuthu Buthelezi – South African History Online

United Congregational Church of Southern Africa

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *