Mar 22

Carroll Jacobs- Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Carroll Jacobs waqala ukusebenza eNanda Seminary ngonyaka ka-1972, kuya kunyaka ka-1974, wabuye waphindela ngonyaka ka1981, wagcina ngonyaka ka-1984.

Ingxoxo ivela ku-Meghan Elisabeth Healy. Iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/), yokulungiselela incwadi ka-Healy, enesihloko esithi; A World of Their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press).

Ukuthola kabanzi ngezinhlangano ezithile noma abantu abathile ababhalwe/abaqhakambiswayo kulengxoxo, cofa enye yalama links angezansi:

United Church Board for World Ministries

United Congregational Church of Southern Africa

Afrikaans Policy in SA Schools under Apartheid

Mary Kelly Edwards

The 1976 Uprising

Steve Biko

KwaZulu Government

Mangosuthu Buthelezi

Dr. Gumede (pictures)

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *