Mar 25

Carohn Cornell – Inanda Seminary

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U- Carohn Cornell, wayefundisa eNanda Seminary, kusukela ngonyaka ka -1968, kuya kunyaka ka-1970. Cindezela lapha: Cornell

U-Meghan Healy, waxoxisana naye ukuthola umlando ngelesaskole, lengxoxo eyaba bakhathi kwabo iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/) , yokulungiselela incwadi ka-Healy, enesihloko esithi: A World of Their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press).

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngabantu abathile, izindawo, imicimbi/izigameko noma izinhlangano ezibhalwe zaqhakambiswa kulenkhulumo cofa enye yalama links angezansi

Bantu Education – South African History Online

Ekupakhameni and Shembe – Ulwazi Programme

The Phoenix Settlement – Ulwazi Programme

Dr. Gumede – Pictures

AWG Champion – Ulwazi Programme

Albert Luthuli – South African History Online

Dimitri Tsafendas – South African History Online

Verwoerd – South African History Online

Grey Street Shops – Ulwazi Programme

Robben Island – South African History Online

KwaZulu Homeland – South African History Online

This post is also available in: English

Tags: , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *