Feb 20

Ohlange – indlela yokuthuthuka kwamagugu eNanda

by in Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo

Ukubaluleka

Ohlange Institute indawo ebaluleke kakhulu ngoba ikhombisa amaphupho nokuphumelele okwatholakala ngokubaleleka kukaRev John Langalibalele Dube noma uMafukuzela futhi ilapho uMongameli uNelson Mandela owavuma khona impumelelo kaDube ngokudedela ukhetho ngesikhathi sokhetho lokuqala eNingizimu Afrika ngo 1994. Wazalelwa emishini eNanda lapho ubaba wakhe uJames waba ngumfundisi wokuqala ompisholo. UJohn Dube waya eKolishi e-Obertin, Illinois e-US ngama 1890’s ukuyofunda ubufundisi elandela ubaba wakhe. Lapho kwakuyimfundiso ka Booker T Washington owayelwela ukukhululeka emiphakathini kobungcono komuntu ngamunye, imfundo ephakeme, imisebenzi ebalulekile nomfutho wamaKwestu, uDube wabuyela eNanda wathola u-Ohlange Institute ngo 1901. UDube futhi owathola iphephandaba lokuqala eNingizimu Afrika iLanga lase Natali futhi ekuhambeni kwakhe wathola iNatal Native Congress futhi nje kamuva waba uMongameli wokuqala we African National Congress (ANC).

Amathuba

Inika isipiliyoni esiqhubekayo ngo Nelson Mandela endaweni  futhi sifaka namaculo ezimpi. Yazisa futhi nokutholakala kwenhloso kaDube ngokuzithuthukisa ngemisebenzi nje yenzandla ekilasini elisondeleni nomnikazi wesiqiwi. Ukukhulisa umuzi kaDube endaweni yomdabu, amathuna omndeni  nekilasi lokuqala. Inikeza indawo yokulala ubusuku bonke ngezingubo zomdabu wamampela ewotela labafana. Inikeza ithuba izivakashi ngolwazi lokusebenza ngama-High Schools ukulungisa , ukuhlanzeka kwamakhaya ezivakashini.

Inhloso

Ukugubha impilo nokuphumelela kuka Rev J.L Dube

Ukuthuthukisa ukuzalwa kabusha kwenkaba ye-Afrika

Irekhoda ukulelwa kwenkululeko eNingizimu Afrika

Iphinde yazise nangemicabango kaDube mayelana nemisebenzi yezandla

Iveza incazelo phakathi kwesikole namagugu

Ithuthukisa indawo

Imithetho

Engxenyeni ephezulu nesikole indlu yomdabu yakhiwe emhlabeni vele kwasekubuyiselwa kumamuyuziyemu ngesithombe somfanekiso kaMafukuzela ehlizi everandi. Amathuna kusadingeka ukuthi egujelwe futhi nje nesisekelo samakilasi odaka lomdabu eduze, ahlanganiswe. Inkulumompikiswano eyaqalwa njengamanje iphakathi kwi-Afrika entsa futhi nasendlini lapho kuyindawo kaMandela yokuvota. Ngesikhathi isikole sikhula  njengokuphumelela “iphrokjekthi yesikole yokuvakashelela amasiko”. Amakilasi aseceleni azoshiywa bese asetshenziswa ukufundela imisebenzi yezandla ukunelisa inhloso- e.i ukunyuka kwenkaba yokuthola inhloso e-Afrika entsa. Ubunikazi nokuphatha endaweni phakathi kwempahla isiyonke phambili kwentuthuko ezayo.

 

Ohlange – proposed development

 

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *