Feb 27

iDamu lase Nanda- Ukuthuthukiswa kwamagugu eNanda

by in Amasiko & Amagugu, Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo, Umphakathi

Ukubaluleka

amanzi amaningi ahlala endaweni emangazayo ngaphansi komhlaba odabukileyo futhi ziningi izinto ezibalulekile ezifihlekileyo. Kusukela iNanda ivumela ukungena kalula edamini lokho kuza kude ekugcineni kuholela ekukhumbuleni ekuqhubekeni kobude bonke.

Inhloso

Kubalulekile ukunika imvumo kulelidamu elimangazayo eduze naphakathi kweTheku lapho iningi labantu linamathuba khona. Ukwenza kanjalo kuzovula amathuba emisebenzi.

Amathuba

Ukwenza kangcono emphakathini ngokukhombisa izibonelo ngendlela abantu bakudala  ababephila ngayo ukunqoba ngaphansi kwedamu.

Ukukhombisa ukubaluleka kwamanzi ekuthuthukiseni

Ukuthuthukisa umphakathi wezokuncebeleka okumanje basendaweni isibonelo “imizi”.

Ukuvula amathuba emisebenzi nokuhlelela kahle izinto zangasese kwabokuvakasha.

Imithetho

Zonke ezokuthuthuka kufanele zenzeke ngokukhulu ukubambisana nalabo abaphethe abanamandla abakwaziyo ukugcina ubuqotho balomthombo wamanzi omkhulukazi.

Iphuma ku (noma umthombo wolwazi)

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

 

 

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *