Jan 27

Amathuna amakhosi esizwe samaQadi

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Indawo yaseMzinyathi yilapho khona isizwe samaQadi sazinza khona kusaqala iminyaka yama- 1800. Sihlubuka esiZweni samaZulu ngwenxa yolaka lweSilo uDingane. . Inkosi yamaQadi inokomkhulu (isigodlo) layo lapha eMzinyathi.

This post is also available in: English

Tags: , , ,

One Response to “Amathuna amakhosi esizwe samaQadi”

  1. From Sifiso Ngcobo:

    Ngifunana nomlando kwakithi KwaNgcobo, Ngaphambi kokuba u Gogo ashone wangitshela ukuthi uMhkulu usuka edaweni yase Noma emithini emide. ngingajabula kakhulu uma nginga thola umlando ngabantu bakwaNgcobo esigodini saseMona.

    Posted on June 24, 2013 at 12:14 pm #

Leave a Reply

CAPTCHA *