Jan 22

Uhlelo lemisebenzi yezandla eSizimisele Development Trust

by in Ezokuvakasha, Umphakathi

iCebo lemisebenzi yezandla kwi-Sizimisele Development Trust (in English)

Zulu summary: IsiZimisele Development Trust ise Nanda, inezinhlelo zokuthuthukisa umphakathi. Lezi zinhlelo ziphatha; uhlelo lemisebenzi yezandla, inkulisa kanye nokunye ukusiza umphakathi. Izinhlangano ezikanjena zibalulekile kakhulu kumphakathi wase Nanda, zifundisa abantu ngokuzimela nokusebenzisa amakhono.

Ukuthola kabanzi ngeSizimisile Development Trust cofa: Sizimisile Development Trust – Official Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This post is also available in: English

Tags: , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *