Dec 12

Ramdari

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

uDookie Ramdari, umakhi wamabhasi (umuzi wakhe owumkhumbu nomunye oyibhanoyi eDuff’s Road), wakha ikhaya lomndeni wakhe ngonyaka ka 1945,  wadilizwa ngesikhathi sempi yase Nanda. Ngonyaka ka 1992, izicucu zaphendulwa zenziwa usizo lomphakathi (yaqoshwa uRodney Harber).

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *