Dec 18

uMaggie Dhladhla usivakashisa eSizimisele Development Trust

by in Umphakathi

Maggie Dhladla usivakashisa eSizimisele Development Trust

Zulu summary:
uMaggie Dhladhla wase Sizimisele Development Trust uchaza kabanzi ngezinhlelo zabo. Usebenzisana nomphakathi wase Nanda, usebenza nomama abenza imisebenzi yezandla futhi kukhona nezinye izinhlelo eziningi ukusiza umphakathi.

This post is also available in: English

Tags: , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *