Dec 12

eNanda Seminary

by in Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo

INanda Seminary, eyatholwa ngama- American Board of Missions (ABM) ngo 1968 athole ubuhlobo nomlando wase Nanda. Itholakala emabangeni anga- 25khilomitha enyakatho eThekwini, yaphenduka iSecondary yokuqala ekhetheleke amantombazane eSouthern Africa. Udumo lwakhula kakhulu futhi masinyane isikole sakhanga abafundi abaningi umhlaba wonke.

URev Daniel Lindley nonkosikazi wakhe uLucy, bafika eSouth Africa ngo 1835, njengoyedwa kumakhaphuli ayi-6 athunyelwa yi- ABM ukuqala imisebenzi emhlabeni. Wasebenza okokuqala endaweni okunamuhle ibizwa ngesifundazwe saseNyakatho neNtsonalanga, OLindleys bajoyina umgudu neshampeni yomndeni owavula isiteshi se- ABM eNatali. Ngo 1847 OLindleys bazihlanganisa bona eduze nomuzi weNkosi umQhawe eNanda indawo ukusebenza phakathi nabantu bakwaNgcobo abaxoshwa basatsiswa ngamaculo empi yeNkosi uDingane. Amanye amaZulu athutha aswhitsha izindawo baya eziqiwini lapho kululeka khona umfula uTugela  River eNyakatho yoMzimkhulu River eNingizimu ngaphansi kosizo lukaHulumeni. UDaniel no Lucy Lindley nezingane ezi-11 bahamba baya eNanda Mission ngo 1958. Indlu  yemishini isamile futhi manje isebenza njenge Seminary’s General Office, yakhiwa nguDaniel  Lindley ngezintungo. Ngo 1869 bavula isikole sokulolonga amantombazane ukuba ngothisha futhi ‘ngamakhosikazi amahle’kubafana abasha bona ababelolongwa e- Adams Collage eManzimtoti. I- ABM yakhetha oPondo aba-50 kwiPhrojekthiyaseNanda Seminary eyavulwa njenge-Boarding School yamantombazane ayi-19 avunyelwa ekuqaleni. UMary Kelly Edwards, oneminyaka  enga-40 ubudala, umfelokazi wase –Ohio, wabekwa njengothishanhloko eNanda Seminary,waqhubeka esikoleni waze washona eseneminyaka enga- 98.

TRANSLATE

 

RELATED LINKS

History of Inanda Seminary

Dumisani Zondi

Ellen Kuzwayo

Angelina N. Sithebe

 

 

 

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *