Dec 21

Izithombe zomlando zika Isaiah Shembe

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Killie Campbell Collections, Durban

Tags: , , ,

5 Responses to “Izithombe zomlando zika Isaiah Shembe”

 1. From mthetho:

  ngilinazaretha.lonyazi.ngiyaziqhenya..ngokumazi.unkulunkulu.nangokumbona.ephakathi.kwethu.ushembe.unkulunkulu.ophilayo.masiluthande.unyazi.luyasthanda..ngiyabonga.inkosi.ibusise.izwi.layo.amen

  Posted on June 25, 2014 at 12:22 pm #
 2. From mthetho:

  ukuhlonipha.kwiyisibusiso.uyakhula.futhi.uyahlonipheka.nawe.uqobo.uyaphila.isikhathi.eside.indlozi.liyakhunjulwa.amaqhawe.alelizwe.asiwakhumbule.yiwona.asibeke.lapha.sikhona.akusifanele.ukukhohlwa.bazenza.zancono.izimpilo.zethu

  Posted on July 22, 2014 at 8:46 am #
 3. From Andile Shongwe:

  Unyazi Unkulunkulu

  Posted on July 24, 2014 at 11:07 am #
 4. From mzo:

  Ngoyaluthanda Unyazi lwezulu

  Posted on July 29, 2014 at 8:47 pm #
 5. From thabile:

  ngiyajabula mangibona kuhlekanjan imvelaphi ehlezi ibalulekile olwethu sonke ngampela Unyazi Lwezulu

  Posted on February 24, 2015 at 8:52 am #

Leave a Reply to mzo

CAPTCHA *