Dec 12

Ithuna lika James C. Bryan

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

UBryan wayeyisilo sase America wayesebenza no Rev Lindley nge 19th zamakhulunyaka. Wafihlwa entabeni yomhlaba waseQadi, okwakungajwayelekile kulesi sikhathi. Lo mbhalo osesimeni esibi sezulu ekhanda letshe ufundeka: “ James C Bryan . inhloso yama American kwaZulu. U-Eminent wadeda …. Wazalwa ngo1850, wayehlala e…. washona eneminyaka eyi-38”.

link=”file”]

This post is also available in: English

Tags: ,

One Response to “Ithuna lika James C. Bryan”

  1. From Sibonelo Ngobese:

    abantu kufaneke baqonde ukuthi uNyazi luwuthixo wakulelizwe futhi kuliwe nokuthi nasezikoleni kuleli akufundiswe abafundi ngoShembe uNyazi Lwezulu hhayi ngokukholwa kwakwamanye amazwe.ngoba kuphambana namasikompilo ethu.nokuthandaza abafundi abatshelwe bathandaze egameni loNyazi kulo lonke lelizwe.nenkolo eyafika noShembe ifakwe kumasubjects alelizwe.

    Posted on August 11, 2017 at 10:01 pm #

Leave a Reply

CAPTCHA *