Dec 12

Ithuna lika James C. Bryan

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

UBryan wayeyisilo sase America wayesebenza no Rev Lindley nge 19th zamakhulunyaka. Wafihlwa entabeni yomhlaba waseQadi, okwakungajwayelekile kulesi sikhathi. Lo mbhalo osesimeni esibi sezulu ekhanda letshe ufundeka: “ James C Bryan . inhloso yama American kwaZulu. U-Eminent wadeda …. Wazalwa ngo1850, wayehlala e…. washona eneminyaka eyi-38”.

link=”file”]

This post is also available in: English

Tags: ,

2 Responses to “Ithuna lika James C. Bryan”

  1. From Sibonelo Ngobese:

    abantu kufaneke baqonde ukuthi uNyazi luwuthixo wakulelizwe futhi kuliwe nokuthi nasezikoleni kuleli akufundiswe abafundi ngoShembe uNyazi Lwezulu hhayi ngokukholwa kwakwamanye amazwe.ngoba kuphambana namasikompilo ethu.nokuthandaza abafundi abatshelwe bathandaze egameni loNyazi kulo lonke lelizwe.nenkolo eyafika noShembe ifakwe kumasubjects alelizwe.

    Posted on August 11, 2017 at 10:01 pm #
  2. From Sibonelo Ngobese:

    NAMI NGISHO NJALO UKUTHI INKOLO KASHEMBE AYINGENE MANJE EZIKOLENI ZAKULELI KUYEKWE UKUFUNDISA IZKOLE NGE NKOLO ELAHLA IZINGANE KUMVELAPHI YAZO.LOKHO KUFANELE SIZAME NGAYO YONKE INDLELA YOKULWISANA NAKHO

    Posted on March 19, 2019 at 11:52 pm #

Leave a Reply

CAPTCHA *