Dec 18

uDlalisana Khambule ekhuluma ngotshwala besiZulu

by in Umphakathi

Olapha ngokwesintu, uDlalisana Khambule ukhuluma ngotshwala besiZulu

Isiqeshana: uDlalisana Khambule, usebenzisa isiphiwa asithola kwabadala, sokwelapha ngesintu. Lapha uzosichazela kutshwala besiZulu, uMgqombothi owaziwa ngokuthi isiZulu. IsiZulu sibalulekile kwamasiko ethu abantu abamaZulu, siyindlela yokuxhumana nabadala, siphuzwa umphakathi wonke. Umcimbi wesiZulu, awuphelele ngaphandle kwawo lotshwala.

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *