Dec 07

uDaliso Ndlovu usitshela ngokulashwa ngokwesintu nenkolo yobu Krestu

by in Amasiko & Amagugu, Umphakathi

Olapha ngokwesintu, uDaliso Ndlovu ukhuluma ngobudlelwane phakathi kokulapha ngesintu nenkolo yobu Krestu (in English).

Zulu summary:

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *